Obrzek vrch
 

Akrylátování

Home >> Malířské práce >> AkrylátováníAkrylátování

Akrylátování je vyspravování prasklin, zejména rohů stěn. Podklad vždy musí být čistý a suchý. Spára by neměla být širší nebo hlubší než 5 mm. Jinak musíte spáru vyspravovat na dvakrát, či vícekrát.

Připravte si vytlačovací pistoli. Vložte do ní připravenou tubu s akrylátovým tmelem a v případě větší spáry můžete hubici tuby na špičce přeříznout. Zvětšíte tím otvor hlavně a tmel vám poteče rychleji. Do spáry budete napouštět potřebné množství hmoty. Tedy né zbytečně moc a né zas málo. Pčítejte ovšem s tím, že se vám tmel při tuhnutí trochu propadne. Jakmile nanesete tmel do spáry, je potřeba ho uhladit nebo rozmýt.

Pokavaď je tmel nanesen přímo v rohu, je nejlepší ho vyhladit prstem. Prst si před tím musíte namočit ve vodě a ze zhora ho budete vyhlazovat, nejlépe jedním tahem. Čím více tahů uděláte, tím více tmel můžete poškodit. Skrátka ho potrháte a spára nebude kvalitně vyspravená.

Je-li spára na ploše stěny, je lepší na ni tmel rozmýt štětcem s jemnými štětinami. Tmel vlastně po délce přetíráte vodou tak dlouho, než se srovná s povrchem stěny.

Pozor, ať na některém místě nerozmyjete tmel moc nebo úplně. Nanesete-li na mokrou spáru nový tmel, nebude vám téměř držet a při rozmývání ho celý vymyjěte. Proto při vyspravování velkých spár, které děláte na dvakrát, první vrstvu stáhněte suchým prstem a až po částečném zavadnutí naneste druhou. Až tu konečnou vrstvu dokonale rozmýte s povrchem stěny.

Akrylátování se také provádí kolem okenních rámů a zárubní dveří. Tu oblepíte papírovou oblepovací páskou a do spáry nanesete tmel a rozmyjete nebo uhladíte prstem. Pásku potom pomalu a opatrně strhnete.

Akrylátový tmel se také může použít při začišťování polystyrénových lišt či stropních kazet nebo na zakončení pestrukty.