Obrzek vrch
 

Malování válečkem

Home >> Malířské práce >> Malování válečkemMalování válečkem

Váleček pro malířské účely používáme k nanášení barvy hlavně na sádrokarton, novou vápennou, štukovou nebo stěrkovou omítku nebo starou oškrábanou a rozmytou omítku. Váleček ale také můžeme použít na omítku, na kreré bylo již jednou nebo i vícekrát malováno, ovšem není-li pochybnost o tom, že je podklad dostatečně pevný. není-li podklad dostatečně pevný, váleček nepoužívejte. Stalo by se to, že by se na váleček nalepila stará malba a toto se velmi špatně opravuje. Proto omítky s více vrstvami malby malujte povze štětkou. Na váleček se vám ale také může nalepit štuk nebo nekvalitně provedená stěrka hlavně v panelových bytech.

Váleček má velkou výhodu v tom, že po nanesení barvy zanechává po sobě celkem hezkou strukturu. obvzlátě na hladkých podkladech, jako je sádrokarton a stěrková omítka. Tam váleček musíme zcela určitě použít. Malování těchto hladkých podkladů štětkou by nebylo pěkné. Byly by totiž vidět všechny tahy. Váleček také používáme k nátěru fasády. Velké a husté fasádní válečky výborně nanášejí barvu i na velmi hrubé nebo drásané omítky.

Při válečkování se ale také musí dodržovat určitý postup. Nejprve si vyberte vhodný váleček. Válečků je spousta druhů a jsou si dost podobný. Jen zkušený malíř po hmatu pozná, jak dobře se s válečkem bude pracovat. Ale jednoduše řečeno, jsou válečky jenmé, které po sobě zanechávají jemnější strukturu a hrubé, nebo přímo fasádní, které zase zanechávají větší strukturu.

Hrubost také závysí na druhu a hustoty barvy. Klihové barvy po sobě zanechávají hrubší strukturu a disperzní jemnější. Je to také tím, že dysperzní barvy mají větší vydatnost, tedy mají tenčí nátěrový fiml.

Budete-li malovat jakýkoliv nový povrch, je vždy potřeba provést tři nátěry. Na první nátěr barvu rozředíme více. U klihových barev 1:1 a u disperzních přidáme vody o něco méně, asi 30 - 40 %. Na druhý a třetí nátěr přilijeme do klihové barvy asi 25 - 30 % a u disperzních 10 - 20 % vody.

Před prací je potřeba demontovat zásuvky a vypínače a papírovou oblepovací páskou oblepit okenní rámy a dveřbí zárubně, popřípadě také podlahové lišty.

Na začátek si připravte speciální rohový váleček. Také se mu říká podle jeho tvaru (knedlík). S ním natřete celý fabion, tedy všechny rohy mezi stěnou a stropem. Potom začněte malovat strop. Váleček nasaďte na teleskopický nástavec, u kterého si nastavíte délku, která vám bude vyhovovat. Potom celý váleček namočíte do barvy a otřete o mřížku nebo o štětku, aby nebyl přemokřený. Nejprve natřete celý strop. Při nanášení barvy na zeď a zvláště na stropě vám z válečku může kapat nebo téct barva. Proto ze začátku na něj vůbec netlačte. Volně ho valte po stropě a to vždy rovnoběžně s oknem nebo po šířce místnosti. Tahy dělejte přez celou šíři, tedy od rohu do rohu. Až bude váleček téměř suchý, tak s ním znovu projeďte již natřenou plochu. Vyválečkůjte celý strop bez přerušení práce, ať je nátěr jednolitý. Nesmějí se vám objevovat žádné čáry, který váleček po sobě zanechává. Proto nátěr musíte dokonale zpracovávat tím, že plochu budete stále projíždět suchým válečkem, než bude celá plocha stejná.

Při válečkování stropu zcela určitě nezabráníte kapkám na stěnách. Ty musíte ihned alespoň rozerřít štětcem nebo prstem či hadrem rozmazat po stěně. Všimnete-li si už zaschlé kapky, můžete ji vybrousi t brusnou mřížkou, nebo skelným papírem. Neodloupávejte ji škrabkou, udělali by ste na zdi rýhu. Nikdy si neříkejte, že se sem tam nějaká kapka jen tak stratí. Kapance jsou na rouné stěně zcela nepřehlédnutelné.

Po dokončení stropu pokračujte stěnou s oknem. Rohy stěny, stejně jako u stropu projeďte válečkem do rohů (knedlíkem). Štětcem ořízněte hrany okolo oken a přejeďte malým válečkem. Štětkou pak ořízněte spodek stěny okolo podlahy a vodorovně přejeďte suchým válečkem. Potom jako u stropu vyválečkujte plochu. Prvních několik tahů udělejte od podlahy nahoru. To proto, že vám z válečku nebude téct barva. Celou stěnu natřete jednolitě. Barvu spracujte, aby vám vznikla jednolitá struktura, stejně jako u stropu. Tahy dělejte jen svisle. Pak se pusťte do zbývajících stěn.

Budete-li chtít mít stěny natřené v jiném odstínu než strop, při posledním nátěru musíte dávat pozor, aby ste při malování stěn válečkem nesáhli na strop. Proto stěny okolo stropu musíte hlouběji oříznout štětkou a hned vodorovně přejet suším válečkem, aby se vytvořila struktura.

Budete-li chtít mít strop přetažený do stěn a barevná stěny, vymalujte strop a vršky stěn úplně načisto. Na přechodové místo barevného odstínu nalepte přesně v rovině papírovou oblepovací pásku s širším průměrem, která vám zabrání v přetažení barevného odstínu do bílé plochy. Při obřezávání vršků barevných stěn použíte štětec a malý váleček a tahy provádějte šikmo dolů, aby se barva nepodlévala. Potom mírně namočeným velkým válečkem vodorovně projeďte vršek stěny a hned přejděte na nátěr celé plochy stěny.

Lepenku potom musíte opatrně strhnout. V žádném případě ji nesmíte trhat tak, že jí na jedné straně uchopíte a ze země ji budete chtít jedním vrzem strhnout. Můžete tak strhnout i kousky malby. Lepenka se strhává ze štaflí a to tak, že ji pomalu odlepujete pod pravým úhlem jak svisle tak vodorovně.