Obrzek vrch
 

Penetrace Soudakrat S-2802

Home >> Nátěrové hmoty >> Penetrace Soudakrat S-2802Penetrace Soudakrat S-2802

Koncentrovaná stavební disperze - penetrace - beton - malty- lepidla

Soudakrat je vysoce kvalitní produkt použitelný jako pojivo do stavebních směsí a penetrační nátěr na bázi styren-akrylátové disperze.

Charakteristika: Jako přísada zlepšuje vlastnosti cementových, vápenocementových a vápenných stavebních směsí: pevnost, přídržnost k podkladu, vodotěsnost, pružnost, mechanickou odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům - je vhodný i pro lepící maltu na obklady a dlažby. Jako penetrace sjednocuje savost, vylepšuje pevnost, snižuje prašnost savých povrchů, zlepšuje přilnavost akrylátových interiérových a fasádních barev, stěrky, lepidel, atd.

Příklady a návod k použití: Zlepšení vlastností stavebních směsí: Dávkování cca 5- 10kg Soudakratu na 100kg cementu, disperzi smíchejte s odhadovaným množstvím vody na záměsový roztok, po smíchání můžete konzistenci vodou doladit.

Penetrační nátěr: Soudakrat zředěný 1:3 - 1:11 s vodou (dle savosti povrchu) se nanáší na soudržné a čisté podklady jako ( omítky. beton, dřevo, eternit, apod.). Před další povrchovou úpravou nechte penetrační nátěr zaschnout 3-12 hodin ( urachlit schnutí lze zvýšením teploty a cirkulací vzduchu).

Uzavírací nátěr betonu: Jeden objemový díl Soudakratu smíchejte s 5 díly vody a 2,5 díly cementu. Nanášejte štětkou nebo kartáčem na předem upravený podklad dle předchozího bodu.

Příprava lepící malty pro obklady a dlažby: Do suché směsi (2-3 díly jemného písku s 1 dílem cementu) přidávejte za stálého míchání Soudakrat naředěný s vodou v poměru 1:1.

Polymervápenná malta: Do běžné vápenné malty přidejte Soudakrat v hmotnostním poměru: na 10 dílů vápenného hydrátu 1 díl Soudakratu. Soudakrat smíchejte s vodou a přidávejte do směsi, potřebnou konzistenci můžete doladit vodou. Takto upravená malta má zvýšenou přídržnost k podklad, pružnost, pevnost a je vhodná zejména k opravám omítek, do zdiva a podmazávání střešních krytin (tašky, hřebenáče).

Aplikační podmínky: Min. +5, max +30 stupňů.